पार्थ भालेराव,प्रतिक लाड, अभिनय बेर्डे आणि जुई बेनखळे यांची डॉ. डी. वाय. पाटील कॉलेज ऑफ नर्सिंगला भेट