लोकराजा राजर्षी शाहू महाराज यांना १०० सेकंद स्तब्धता पळून आदरांजली