Institutional Ethics Committee

 

Institutional Ethics Committee

No Name Designation in Ethics Committee
1. Dr. J.L.Nagaonkar

Consultant, Matru Bal Hospital & Laparoscopic Centre, Dr.L.J.Nagaonkar Road, Kolhapur-416012

Chairman
2. Dr. B.M. Tiwale

Professor & Head, Dept. of Biochemistry, D.Y.Patil Medical College, 869, E, Kasaba Bavada, Kolhapur -416006

Basic Scientist
3. Adv. Ravi Shiralkar

‘Yashpushpa’, 247/4,

‘E’, Tarabai Park,

Kolhapur-416 003

Legal Expert
4. Dr. K.T. Jadhav

Himmat Bahadur Enclave, Flat No. 102, A Wing, Near Pitali Ganpati Mandir, Tarabai Park,

Kolhapur – 416003

Representative of NGO
5. Dr. Abhay D Chougale

Professor,

Dept. of Surgery,

Dr.D.Y.Patil Medical College Hospital & Research Institute, Kadamwadi, Kolhapur-416003

Clinician
6. Dr. Archana G Dhavalshankh

Professor, Dept. of Pharmacology, D.Y.Patil Medical College, 869, E, Kasaba Bavada, Kolhapur -416006

Basic Scientist (Pharmacologist)
7. Dr. Sunita S Patil

Professor, Dept. of Pharmacology, D.Y.Patil Medical College, 869, E, Kasaba Bavada, Kolhapur -416006

Basic Scientist (Pharmacologist)
8. Dr. Vasanti Rasam

‘Ghoronda’ 384/385, R.K.Nagar, Society No.5,Morewadi ,Kolhapur

Social Scientist
9. Mr. Amit P Mahadik

593  ‘A’ Ward, Ajinkyatara colony, Kasaba Bawada , Kolhapur

Lay Person
10. Dr. C.D. Lokhande

Research Director,

D.Y.Patil Education Society (Deemed University), Kolhapur

Researcher & Basic Scientist
11. Dr. Mrs. Shimpa Sharma

Professor, Dept. of Medicine

D.Y.Patil Medical College, 869, E, Kasaba Bavada, Kolhapur -416006

Clinician & Member Secretary